Privacybeleid | Cookies

1. De beheerder van uw persoonlijke gegevens

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is de eigenaar van de AgriSpec :

SEO SAJAN Andrzej Kuczyński
Krasne 29
16-315 Lipsk
NIP: 8461641882
REGON: 523455661

email: seosajanek@gmail.com

2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1 Met uw vrijwillige toestemming kunnen de gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden (conform artikel 6, lid 1, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016), inclusief profilering, ook met betrekking tot producten en diensten van derden.

2.2 Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt om de inhoud van de websites van de Beheerder af te stemmen op uw interesses, evenals om bots en misbruiken op te sporen, evenals statistische metingen en om de dienstverlening van de Beheerder te verbeteren.

2.3 Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt ten behoeve van het verlenen van diensten of het verkopen van producten. Dit doel omvat ook de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de organisatie en uitvoering van de wedstrijd door de Beheerder.

2.4 Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt om klachten of andere vorderingen van u tegen de gegevensbeheerder in behandeling te nemen.

3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

3.1 De gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden totdat u uw toestemming voor dergelijke verwerking intrekt.

3.2 Als het gaat om het aanpassen van de inhoud van de websites van de Beheerder aan uw interesses, evenals het detecteren van bots en misbruiken, evenals statistische metingen en het verbeteren van de service, worden uw gegevens voor deze doeleinden verwerkt totdat u bezwaar maakt of totdat u uw gebruik van de diensten van de Beheerder.

3.3 Met betrekking tot de verkoop van producten of de behandeling van klachten of andere claims van u, worden uw gegevens verwerkt voor de periode die nodig is om de verkoopovereenkomst na te komen of de klacht in behandeling te nemen en, na deze periode, alleen als dit is toegestaan ​​of vereist onder toepasselijk recht, bijv verwerking voor statistische en factureringsdoeleinden of om claims in te dienen.

3.4 Met betrekking tot de diensten van de Beheerder worden uw gegevens verwerkt voor de periode waarin deze diensten worden geleverd en soms na het einde van hun levering, maar alleen als dit is toegestaan ​​of vereist onder de toepasselijke wetgeving, bijv. verwerking voor statistische, facturerings- of factureringsdoeleinden. om vorderingen in te dienen. In dit geval worden de gegevens alleen verwerkt voor de periode die nodig is om dergelijke doeleinden te bereiken.

4. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om de Beheerder te verzoeken om toegang tot persoonsgegevens, het recht om deze te corrigeren, de verwerking te verwijderen of te beperken, het recht om toestemming in te trekken, het recht op gegevensoverdracht en het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens.

5. De verplichting om gegevens te verstrekken

5.1 Het verstrekken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is vrijwillig. Als u geen toestemming geeft voor de verwerking van persoonsgegevens die u achterlaat in het kader van het gebruik van websites, diensten en andere functionaliteiten, inclusief die welke zijn opgeslagen in cookies, worden uw persoonsgegevens niet voor dit doel verwerkt.

5.2 Gegevensverwerking voor andere doeleinden, d.w.z. het aanpassen van de inhoud van de websites van de Beheerder aan uw interesses, het detecteren van bots en misbruiken in de diensten van de Beheerder, statistische metingen en het verbeteren van de diensten van de Beheerder is noodzakelijk om de dienstverlening van de Beheerder van hoge kwaliteit te kunnen garanderen. Het niet verzamelen van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden kan een goede dienstverlening in de weg staan.

5.3 Het verstrekken van gegevens ten behoeve van het verlenen van diensten of het verkopen van producten en het behandelen van klachten of andere claims is noodzakelijk voor het verlenen van deze diensten en het verkopen of behandelen van klachten. Als deze gegevens niet worden verstrekt, kan de dienst niet worden verleend of kan de verkoop niet worden uitgevoerd en kan de klacht niet worden aanvaard.

5.4 In het geval van prijsvragen – het verstrekken van gegevens is noodzakelijk om de prijsvraag uit te voeren. Als deze gegevens niet worden verstrekt, is het niet mogelijk om deel te nemen aan de wedstrijd.

6. Aan wie geven wij uw gegevens door?

6.1 Uw gegevens kunnen op verzoek van de Beheerder worden overgedragen aan entiteiten die persoonsgegevens verwerken, waaronder IT-serviceproviders, marketingbureaus en reclamepartners – dergelijke entiteiten verwerken gegevens op basis van een contract met de Beheerder en alleen in overeenstemming met de instructies van de Beheerder .

De lijst met vertrouwde partners is beschikbaar in sectie 11.

6.2 Bovendien kunnen uw persoonsgegevens op hun verzoek ook ter beschikking worden gesteld aan de relevante overheidsinstanties, maar alleen op basis van de relevante wettelijke bepalingen.

7. Cookiebeleid

7.1. Wanneer u de website van de beheerder gebruikt, blijft u anoniem totdat zij anders beslissen. De informatie in systeemlogboeken (bijv. IP-adres) die voortvloeit uit de algemene principes van internetverbindingen, wordt door de website van de beheerder gebruikt voor technische doeleinden met betrekking tot serverbeheer. Daarnaast worden IP-adressen gebruikt om algemene, statistische demografische informatie te verzamelen (bijvoorbeeld over de regio van waaruit de verbinding wordt gemaakt).

7.2. Uw webbrowser kan tekstbestanden (“cookies”) op de harde schijf van uw computer opslaan. De “cookies”-bestanden bevatten informatie die nodig is voor de goede werking van de website, in het bijzonder die waarvoor toestemming vereist is.

7.3. De website van de beheerder slaat cookies op de computers van gebruikers op om:

 • betere afstemming van de Diensten op de behoeften van gebruikers;
 • het onderhouden van de gebruikerssessie (na inloggen), waardoor de gebruiker niet op elke pagina de gebruikersnaam en het wachtwoord hoeft in te voeren;
 • het presenteren van online advertenties met inhoud die het meest aansluit bij de interesses van de gebruiker;
 • het verstrekken van bepaalde inhoud en functies van de Website;
 • het maken van kijkersstatistieken voor onze contentpartners en adverteerders;

7.4 Vanwege de levensduur van cookies en andere vergelijkbare technologieën, gebruiken we twee basistypen van deze bestanden:

 • sessie – tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker tot het uitloggen, het verlaten van de website en applicatie of het uitschakelen van de software (webbrowser);
 • permanent – opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker gedurende de tijd die is gespecificeerd in de parameters van cookies of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.

7.5 Vanwege het doel van cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruiken we de volgende typen:

 • diensten en applicaties die nodig zijn voor de operatie – het gebruik van onze diensten mogelijk maken, b.v. authenticatiecookies die worden gebruikt voor services die authenticatie vereisen
 • bestanden die worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen, b.v. gebruikt om fraude op het gebied van authenticatie op te sporen
 • prestaties – het mogelijk maken van het verzamelen van informatie over het gebruik van websites en applicaties;
 • functioneel – het “onthouden” van de instellingen die door de gebruiker zijn geselecteerd en het personaliseren van de gebruikersinterface, bijvoorbeeld in termen van de geselecteerde taal of regio van de oorsprong van de gebruiker, lettergrootte, uiterlijk van de website en applicatie, enz.;
 • reclame – het aanbieden van reclame-inhoud aan gebruikers die beter is afgestemd op hun interesses; We gebruiken dergelijke cookies en scripts alleen met uw uitdrukkelijke toestemming;
 • statistisch – gebruikt om statistieken over websites en applicaties te tellen.

7.6. Het is mogelijk om uw webbrowser zo in te stellen dat de mogelijkheid om cookies op de harde schijf van uw computer op te slaan volledig wordt uitgeschakeld. Onthoud dat het effect van een dergelijke wijziging kan zijn dat u niet meer in staat bent om sommige functies van de Beheerderswebsite te gebruiken.

7.7. Aanvullende informatie over cookies en andere technologieën is te vinden in de Help-sectie in het menu van een bepaalde webbrowser.

 1. Cookies die op het eindapparaat van de Websitegebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door adverteerders die samenwerken met de Websitebeheerder (Google Adsense) en het Google Analitycs-systeem.
 2. We raden u aan het privacybeleid van deze bedrijven te lezen om meer te weten te komen over de regels voor het gebruik van cookies die in statistieken worden gebruikt.
 3. Cookiebestanden kunnen door advertentienetwerken, in het bijzonder het Google-netwerk, worden gebruikt om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de manier waarop de gebruiker de Website gebruikt. Voor dit doel kunnen ze informatie bijhouden over het navigatiepad van de gebruiker of de tijd die op een bepaalde pagina is doorgebracht.
 4. Wat betreft informatie over gebruikersvoorkeuren verzameld door het Google-advertentienetwerk, kan de gebruiker informatie die voortvloeit uit cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/
 5. Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites.
 6. Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.
 7. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)

8. Overige informatie

De zogenaamde sociale plug-ins voor sociale media zoals Facebook. Met behulp van de functionaliteiten die door deze plug-ins worden geboden, kunt u individuele inhoud aanbevelen of delen op een bepaalde sociale netwerksite. Onthoud dat u door het gebruik van deze plug-ins gegevens uitwisselt tussen u en de betreffende sociale netwerksite. De beheerder verwerkt deze gegevens niet en heeft geen idee welke gegevens worden verzameld. Daarom raden we u aan om de voorschriften en het privacybeleid van de eigenaren van deze sociale netwerksites te lezen voordat u een bepaalde plug-in gebruikt.

9. Geven wij uw gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte?

 1. Uw persoonlijke gegevens worden buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen aan Google LLC en aan Facebook op basis van passende wettelijke waarborgen, dit zijn standaard contractuele clausules voor de bescherming van persoonlijke gegevens, goedgekeurd door de Europese Commissie.

10. Verstrekken en toevertrouwen van gegevensverwerking

 1. Gegevens mogen alleen binnen de wettelijk toegestane grenzen aan externe instanties ter beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld op verzoek van de politie).
 2. De exploitant kan worden verplicht om de door de website verzamelde informatie te verstrekken aan bevoegde instanties op basis van rechtmatige verzoeken voor zover deze voortvloeien uit het verzoek (bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijk bevel).
 3. Op verzoek van de politie, het parket en andere wetshandhavingsinstanties en bevoegde instanties behoudt de eigenaar van de Website zich het recht voor om het IP-nummer van gebruikers te verstrekken die het discussieforum op de website gebruiken of commentaar geven op nieuws en artikelen op de website website.

11. De belangrijkste samenwerkende entiteiten (lijst van partners die persoonsgegevens verzamelen op de blog)

 1. Om onze diensten te leveren en deze te verbeteren en te analyseren, maken we ook gebruik van de diensten en tools van andere entiteiten. Hieronder presenteren we geselecteerde informatie over de diensten en tools die we gebruiken, waarvan u op de hoogte moet zijn met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens:
 2. Google Analytics – op de blog gebruiken we de Google Analytics-tool van Google Inc. (“Google”), gevestigd in de Verenigde Staten. Het is een webanalysedienst die namens ons wordt uitgevoerd door Google (Google is hier de verwerker) met behulp van cookies. Aanvullende informatie is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl= – een zeer populaire tool, veel gebruikt door website-auteurs. Het verzamelt informatie over kijkers, bron van bezoeken, duur van het bezoek, steden waar gebruikers vandaan komen en andere soortgelijke. Dit type persoonsgegevens wordt overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Onze diensten hebben IP-anonimisering geactiveerd, waardoor de IP-adressen van Google-gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerder verkort worden. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Anonimisering vindt plaats direct na ontvangst van de gegevens, nog voordat deze zijn opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
 3. Google Adsense / DoubleClick for Publishers – we nemen deel aan het Google Adsense-programma. Google geeft uw advertenties weer in verschillende advertentievelden op uw blog en website. We gebruiken de tool Doubleclick for Publishers van Google Inc. om advertenties en serviceadvertentiecampagnes op onze websites weer te geven. (“Google”) gevestigd in de Verenigde Staten. Het is een platform waarmee we advertentiecampagnes kunnen uitvoeren in opdracht van onze klanten (adverteerders), dat wil zeggen hun planning, weergave, implementatiemeting en rapportage. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat de advertenties die op onze websites worden weergegeven, het beste aansluiten bij uw huidige interesses en dat we u niet vaak dezelfde advertenties tonen. Hiervoor gebruiken we cookies en de hierboven beschreven profileringsprocessen in de tool Doubleclick for Publishers. Google verzamelt en verwerkt uw gegevens ook om advertenties beter op elkaar af te stemmen op alle websites die partners van Google zijn en advertentietools van Google gebruiken: Doubleclick for Publishers, Doubleclick Bid Manager, Google Adx, evenals AdWords- en AdSense-programma’s. Houd er rekening mee dat u de opslag van gegevens die zijn verkregen met behulp van cookies en gegevens (inclusief uw IP-adres) met betrekking tot het gebruik van de website door Google kunt voorkomen, evenals de verwerking van dergelijke gegevens door Google kunt voorkomen door de instellingen te wijzigen .
 4. Facebook – we gebruiken het Facebook-frame (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ierland), dat mijn blogfans op het sociale netwerk Facebook weergeeft. Bij het bekijken van blog- en foruminhoud waarin een sociale plug-in is geïntegreerd, maakt het sociale netwerk een directe verbinding met uw browser. Hierdoor ontvangt Facebook onder meer informatie dat u ons hebt bezocht vanaf een bepaald IP-adres. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op een bepaald sociaal netwerk, wijst het sociale netwerk uw bezoeken aan de website automatisch toe aan uw profiel.

Hoe gebruikt Google gegevens op onze website?

Google gebruikt de informatie op sites en applicaties om services te leveren en te verbeteren, deze te beheren, nieuwe services te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te meten, te beschermen tegen fraude en misbruik, en de inhoud en advertenties die worden weergegeven op Google en de sites en applicaties van onze partners te personaliseren.
Ga naar https://policies.google.com/technologies/partner-sites en lees de laatste informatie.

Hoe personaliseert Google advertenties? Hoe kan ik de instellingen bewerken?

Actuele informatie is te vinden op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
U kunt ze controleren en beheren op https://adssettings.google.com?source=ps-tech

Hoe kunt u de informatie beheren die Google verzamelt?

De huidige methoden voor het beheren van de informatie die door uw apparaat wordt verzonden, zijn beschikbaar op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites